Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe (handlowe)

  • opracowanie polityki rachunkowości i planu kont
  • dekretowanie i księgowanie dokumentów
  • uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami
  • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy
  • prowadzenie rejestrów VAT
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
  • sporządzanie sprawozdań finansowych

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami


Skontaktuj się teraz