Obsługa kadrowo – płacowa

Obsługa kadrowo - płacowa

  • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło
  • sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych
  • prowadzenie kartotek pracowników
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  • sporządzanie i przesyłanie deklaracji ZUS
  • sporządzanie raportów dla pracowników
  • sporządzanie deklaracji PIT-8AR, PIT-11, PIT-4R

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami


Skontaktuj się teraz