Oferta dla firm

Księgi rachunkowe (handlowe)


 • opracowanie polityki rachunkowości i planu kont
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów
 • uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych

Podatkowa księga przychodów i rozchodów i ryczałt ewidencjonowany


 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencja wyposażenia
 • ewidencja przebiegu pojazdu
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych

Obsługa kadrowo - płacowa


 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie kartotek pracowników
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie raportów dla pracowników
 • sporządzanie deklaracji PIT-8AR, PIT-11, PIT-4R

Inne usługi


 • pomoc przy założeniu firmy
 • wystawianie faktur na życzenie klienta
 • wsparcie w poszukiwaniu źródeł finansowania
 • sporządzanie analiz finansowych

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami


Skontaktuj się teraz