Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów i ryczałt ewidencjonowany

  • ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • ewidencja wyposażenia
  • ewidencja przebiegu pojazdu
  • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy
  • prowadzenie rejestrów VAT
  • sporządzanie deklaracji podatkowych

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami


Skontaktuj się teraz