Wspólnoty mieszkaniowe

Kompleksowa obsługa finansowo – księgowa wspólnot mieszkaniowych

Usługi podstawowe
 • założenie ewidencji w specjalistycznym systemie finansowo-księgowym
 • prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający należytą ewidencję przychodów, kosztów i rozliczeń z właścicielami, usługodawcami, dostawcami mediów oraz z innych tytułów
 • dokonywanie naliczeń opłat dla właścicieli zgodnie z obowiązującymi uchwałami wspólnoty
 • dokonywanie okresowych rozliczeń mediów
 • wystawianie dokumentów obciążeniowych
 • sporządzanie kartotek rozrachunkowych właścicieli
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • prowadzenie dziennej ewidencji sprzedaży VAT
 • przygotowywanie danych do wniosków kredytowych
 • sporządzanie planów gospodarczych
 • przygotowanie rocznego rozliczenia i sprawozdania finansowego
Wspólnota mieszkaniowa
Inne usługi
 • uczestnictwo przedstawiciela Comma Sp.j. w zebraniach wspólnot
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji ZUS
 • prowadzenie rejestrów i sporządzanie deklaracji VAT
 • wprowadzenie i bieżąca obsługa internetowych kartotek mieszkańców
Internetowa Kartoteka Mieszkańca
Internetowa Kartoteka Mieszkańca to usługa oferująca właścicielom przeglądanie istotnych informacji dotyczących lokalu i nieruchomości.

Funkcjonalność
 • kartoteka konta - informacje finansowe zawierające wyszczególnienie naliczonych opłat i zaksięgowanych wpłat wraz z informacją o saldzie
 • dokumenty czynszowe - informacje o naliczonych opłatach, rozliczeniach mediów, itp. wraz z informacją o poszczególnych składnikach opłat
 • rachunki bankowe - informacja o numerach rachunków bankowych, na które powinny być wnoszone opłaty
 • dokumenty wewnętrzne - ważne dokumenty dotyczące wspólnoty mieszkaniowej (np. regulaminy, uchwały, ogłoszenia, itp.)

Bezpieczeństwo
 • Każdy mieszkaniec nieruchomości posiada inny, unikalny kod użytkownika oraz hasło umożliwiające przeglądanie informacji dotyczących wyłącznie własnego lokalu.
Obsługa na odległość
 • Nasza oferta jest skierowana do Administratorów i Zarządców oraz Wspólnot Mieszkaniowych z całej Polski.
  W ramach obsługi na odległość, komunikacja między naszym klientem a nami odbywa się na bieżąco - telefonicznie oraz drogą elektroniczną. W razie konieczności, dojeżdżamy do klienta.
 • Po stronie Administratora lub Zarządcy pozostaje skanowanie faktur oraz innych dowodów księgowych oraz zapisywanie ich w udostępnionej indywidualnie, bezpiecznej lokalizacji sieciowej. Comma Sp.j. prowadzi księgowość i w ustalonych terminach przesyła do Administratora lub Zarządcy wszystkie niezbędne dokumenty gotowe do wydruku.
Obsługa na odległość

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami


Skontaktuj się teraz